Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma rakentaa ilmastosuunnitelmat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnille sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupungeille. Ilmastosuunnitelmat sisältävät kuntakohtaiset päästövähennystavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään sekä ilmastotyön seurannan kehittämisen. Ilmastosuunnitelmien on määrä valmistua keväällä 2025.
Hankkeen nimi: Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma
Toteutusaika: 1.9.2023–31.5.2025
Tekijät: Hanketta hallinnoi Viitasaaren kaupunki. Hankekunnat ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.
Budjetti: 360 000 €
Rahoittajat: Ympäristöministeriö

Tavoitteet

 • Hankkeen päätavoite on tehdä jokaiselle kahdeksalle kunnalle niiden ominaispiirteet huomioiva ilmastosuunnitelma.
 • Suunnitelma sisältää kuntakohtaisen tavoitteen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja toimenpiteet, joilla kunta pyrkii pääsemään tavoitteeseen sekä ilmastotyön seurannan kehittämisen.
 • Ilmastosuunnitelmien päästövähennystavoitteiden tulee olla linjassa kansallisen ilmastolain ja EU:n säädösten kanssa.
 • Ilmastosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien henkilöstön kanssa ja kuntapäättäjiä, asukkaita, yrittäjiä, järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakuntia osallistetaan työpajojen, kyselyiden ja kaikille avoimien ilmastotyöryhmien avulla.

Kenelle?

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat pohjoisen Keski-Suomen kunnat sekä niiden henkilöstö ja kuntapäättäjät. Muita sidosryhmiä kunnan ilmastotyössä ovat asukkaat, yritykset, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat.

Miten?

 • Taustaselvitys & päästölaskenta
  • kunnan ilmastotyön lähtötilanteen kartoitus
  • kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja päästövähennystavoitteen määrittely
 • Ilmastosuunnitelman toimenpiteiden kokoaminen
  • ilmastosuunnitelmaan tulevien toimenpiteiden kokoaminen kunnissa taustaselvityksen ja skenaariolaskennan pohjalta
  • työpajat kaikkien kuntien henkilöstölle yhteisesti toimialoittain; vertaisoppiminen ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden jakaminen
 • Ilmastosuunnitelman seurannan kehittäminen
  • ilmastosuunnitelmaa tulee seurata ja päivittää valtuustokausittain
 • Ilmastosuunnitelmien kirjoittaminen
  • päästökehitys kunnassa & päästövähennystavoite
  • toimenpiteet kunnassa tavoitteen saavuttamiseksi
  • seurannan ja viestinnän kehittäminen
  • ilmastosuunnitelman visualisointi
 • Ilmastotyön jatko kunnassa
  • ilmastotyön jalkauttaminen kuntaan
  • henkilöstön ja kuntapäättäjien sitouttaminen ilmastosuunnitelman toteuttamiseen
  • ilmastotyön tavoitteiden vieminen kuntastrategiaan

Miksi?

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat maailmanlaajuisia haasteita, joihin vastaamisessa myös kunnat ovat tärkeässä asemassa. Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävässä työssä, sillä monet kuntien ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisia päästöjä asukkaiden arjesta syntyy. Kuntien tekemä suunnittelutyö määrittää esimerkiksi yhdyskuntarakennetta ja liikkumistapoja ja infraratkaisut kotitalouksien mahdollisuuksia vaikuttaa lämmityksen päästöihin.

Kansallisessa ilmastolaissa säädettiin 1.3.2023 alkaen kuntien velvoitteesta laatia ilmastosuunnitelma. Lain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä ilmastosuunnitelma viimeistään vuonna 2025 alkavan valtuustokauden aikana. Petteri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että kunnille asetettu velvoite laatia ilmastosuunnitelmat perutaan lakimuutoksella. Jo rahoitettujen hankkeiden rahoitukseen tai toteuttamiseen lakimuutos ei vaikuta.

Milloin?

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–31.5.2025.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella.

Yhteystiedot

Jenni Lemettinen
projektipäällikkö
puh. 040 627 7128
jenni.lemettinen@viitasaari.fi

Hanna Nousiainen
ilmastokoordinaattori
puh. 040 558 7919
hanna.nousiainen@viitasaari.fi

Juho Liimatainen
ilmastokoordinaattori
puh. 040 481 1234
juho.liimatainen@viitasaari.fi