Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma -hankkeen avulla alueelle saadaan luotua luontomatkailua ja sen kehitystä edesauttava, pitkätähtäimen MasterPlan -suunnitelma. Hanke lisää alueen yritysten osaamista ja verkostoitumista ja muodostaa alueelle yhtenäisen matkailuprofiilin ja viestinnän. Kuva: Anne Kalliola/Syvänmaa
Hankkeen nimi: Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma
Toteutusaika: 1.9.2023 – 31.8.2025
Tekijät: Sydänsuomessa-alueen kuntien puolesta Kehittämisyhtiö Karstulanseutu
Budjetti: 300 114 €
Rahoittajat: Sydänsuomessa-alueen kunnat ja Euroopan unioni, myöntäjä Keski-Suomen liitto

Tavoitteet

 • Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa matkailuelinkeinon edellytyksiä pohjoisessa Keski-Suomessa, Sydänsuomen 7 kunnan alueella siten, että matkailu voi osaltaan vahvistaa ja monipuolistaa alueen taloutta.
 • Perustan luominen Sydänsuomen matkailun kehittämistyölle: tulevaisuutta ennakoivaa makailijatietoa, MasterPlan 2030, kehittämissuunnitelma & maankäyttösuunnitelma, mittarit matkailun kehittymisen seurantaan.
 • Sydänsuomen matkailun tunnettuuden lisääminen: alueen yhteinen viestintä ja markkinointi yhteisen brändin alla.
 • Matkailuyrittäjien aktivointi: vahvistetaan matkailuyrittäjien talous-, vastuullisuus-, tuotteistamis-, ja tulevaisuuden ennakointiosaamista Sydänsuomen aluestrategian ja yrityskyselystä nousseiden tarpeiden pohjalta sekä yrittäjien valmiuksia tehdä tuote- ja prosessi-innovaatioita tai aloittaa uutta liiketoimintaa .
 • Testata Sydänsuomen seitsemän kunnan yhteistyötä matkailun kehittämisessä ja tunnustella, voisiko se olla jatkossa osa Sydänsuomen aluekehitystyötä ja /tai pysyvää toimintamallia.
 • Kuntien matkailun kehittämiseen liittyvien investointien koordinointi: mahdollisesti eri kunnissa samanaikaisesti uusittavien tai rakennettavien reitistöjen ilmeen yhdenmukaisuus ja yhteismarkkinointi.

Kenelle?

Varsinainen kohderyhmä ovat Sydänsuomessa-alueen matkailuyrittäjät (pk-yritykset), TKI-instituutiot, korkeakoulut, kunnat, oppilaitokset, yhdistykset ja säätiöt. Välilliset kohderyhmät ovat muut yrittäjät (mm. kaupan ala), Sydänsuomeen saapuvat matkailijat sekä kuntien asukkaat.

Miten?

 • Laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan johdolla pohjoisen Keski-Suomen matkailun MasterPlan ja toimenpideohjelma vuoteen 2030 asti. Työhön osallistetaan alueen toimijoita erilaisissa työpajoissa.
 • Laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan johdolla pohjoisen Keski-Suomen luontomatkailuinfran kehittämissuunnitelma. Työhön osallistetaan alueen toimijoita erilaisissa työpajoissa.
 • Vahvistetaan ulkopuolisen asiantuntijan johdolla yhteistä matkailubrändiä vahvistaminen ja viestitään sen alla. Työhön ja viestinnän toteuttamiseen osallistetaan ja sitoutetaan alueen toimijoita erilaisissa työpajoissa sekä erilaisten tehtävien avulla.
 • Aktivoidaan alueen matkailuyrityksiä verkostoitumaan järjestämällä yhteisiä tutustumistilaisuuksia.
 • Järjestetään matkailuyrittäjille erilaisia valmennuksia oman osaamisen lisäämiseksi. Valmennukset järjestävät alan asiantuntija fyysisinä työpajoina tai etäyhteydellä.
 • Käydään kuntien kanssa keskustelut yhteisen toimintamallin luomiseksi matkailun osalta.

Miksi?

Hanke kokoaa nykyisin hajallaan olevat Sydänsuomessa kuntien matkailuyrittäjät, kuntien edustajat ja matkailutoimijat saman pöydän ääreen luomaan alueen yhteistä matkailuvisiota ja kasvuohjelmaa sekä sopimaan yhteisistä käytännöistä matkailun kehittymisen ja sen luomien aluevaikutusten seurantaan.

Hanke tuo tuoretta tietoa alueen luontomatkailun potentiaalista ja kehittymisen mahdollisuuksista. Hanke vahvistaa matkailuyritysten osaamista ja yhteistyöverkostoja myös alueen ulkopuolelle maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yritysten valmiuksista riippuen.

Lisäksi hanke antaa eväitä matkailun vastuullisuuden ja kestävyyden vahvistumiseen. Hankkeen lisäarvo on aiempaa laajemmassa yhteistyössä matkailun kehittämisessä Sydänsuomen 7 kunnan kesken, ja se tuo lisätietoa siitä, onko jatkossa tarvetta tämänlaajuiselle yhteistyörakenteelle.

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023-31.8.2025.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella.

Yhteystiedot

Jenni Leppilahti
Projektipäällikkö
puh. 050 381 5917
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi

Jasmine Välikangas
Projektiasiantuntija
puh. 044 459 6686
jasmine.valikangas@karstulanseutu.fi