Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

YrityskaupaKS vahvistaa keskisuomalaisten yritysten myyntikuntoa, tukee yrityskauppoja ja tekee työtä yritysten omistajanvaihdosten sujuvoittamiseksi Keski-Suomessa. Mukana kehittämistyössä ovat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnat. Kehittämistä rahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) Keski-Suomen ELY-keskus.
Hankkeen nimi: YrityskaupaKS – myyntikuntoa ja ostopolkuja Keski-Suomeen
Toteutusaika: 1.2.2024–31.5.2026
Tekijät: Kehittämisyhtiö Witas Oy toimii osahankkeen toteuttajana Sydänsuomessa-alueella pohjoisessa Keski-Suomessa. Päähankkeen toteuttajana toimii Keski-Suomen Yrittäjät Ry.
Budjetti: 265 255 €
Rahoittajat: Euroopan unionin osarahoittama Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta, sekä pohjoisessa Keski-Suomessa Sydänsuomessa-alueen kunnat.

Tavoitteet

 • Yritysten myyntikunto-osaamisen parantaminen
 • Potentiaalisten yritysostajien herättely ja kontaktointi
 • Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen yritysostamiseen liittyen
 • Yritysostajien ja myyntikuntoisten yritysten nopea ja ketterä yhteen saattaminen
 • Asiantuntijaverkoston rakentaminen ja yhteistyön lisääminen
 • Erityisesti pienten maaseutukuntien yhteistyön ja synergioiden lisääminen yritysostajien houkuttelemiseksi ja sijoittamiseksi
 • Kuntien osaamisen sekä sidosryhmäyhteistyön lisääminen omistajanvaihdosten edistämiseksi

Kenelle?

Toimenpiteet kohdistuvat pääosin keskisuomalaisiin yrityksiin, joilla omistajanvaihdos on ajankohtainen nyt tai lähitulevaisuudessa. Erityisesti kohderyhmänä ovat yritykset, jotka tarvitsevat toimenpiteitä myyntikuntonsa parantamiseen, jotta myynti olisi mahdollinen. Kohderyhmänä ovat myös potentiaaliset yritysostajat sekä yksityiset omistajanvaihdoksia edistävät organisaatiot ja asiantuntijatahot. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat lisäksi keskisuomalaisten kehittäjäorganisaatioiden ja kuntien elinkeinoyksiköiden henkilöstö, elinkeinoelämän järjestöt sekä aloittavien yrittäjien kanssa työtä tekevät organisaatiot.

Miten?

 • maksuttomat myynti- ja ostokuntokartoitukset
 • neuvonta- ja infotilaisuudet sekä webinaarit
 • Keski-Suomen Yritysmarkkinat vuosina 2024 ja 2025
 • mahdollisuus tutustua hankkeeseen osallistuviin yritysostajiin ja -myyjiin
 • työkaluja, vinkkejä ja sopivia asiantuntijoita omistajanvaihdoksiin
 • 5-osainen myyntikuntokoulutusohjelma

Miksi?

Toimenpiteet vahvistavat keskisuomalaisten yritysten myyntikuntoa, tukevat yrityskauppoja ja edesauttavat yritysten omistajanvaihdosten sujuvoittamista koko Keski-Suomessa. Myyjän polulla tavoitteena on kasvattaa yrityksen myyntikuntoa ja laajentaa myynnin mahdollistavia myyntiverkostoja. Ostajan polulla autetaan ostajia ja myyjiä kohtaamaan ketterämmin sekä koulutetaan yrityksen ostajia. Toimenpiteillä rakennetaan myös keskisuomalaisten asiantuntijoiden omistajanvaihdosverkostoa, jossa niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat voivat jakaa osaamistaan, tietoa sekä palvella näin maakunnan yrittäjiä tehokkaammin ja ketterämmin. YrityskaupaKS rakentaa myös ainutlaatuisen, Suomen ensimmäisen omistajanvaihdosten Kuntamallin.

Milloin?

YrityskaupaKS toteutetaan ajalla 1.2.2024–31.5.2026.

Tulokset ja vaikutukset

Toiminnan tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella.

Yhteystiedot

Tarja Vartiainen
Omistajanvaihdosasiantuntija
puh. 044 351 5499
tarja.vartiainen@witas.fi

Tilaa maksuton omistajanvaihdoskartoitus