Invest in Staff – Satsaa ihmisiin

Invest in Staff, eli tutummin Satsaa ihmisiin -hanke kehitettiin vastaamaan aiemmin toteutetun Kohtaanto2017 -hankkeen esille nostamiin työvoimaan liittyviin alueellisiin haasteisiin. Kohtaanto2017 -hankkeessa kartoitettiin kyselytutkimuksen keinoin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat osaavan toimialakohtaiseen työvoiman saatavuuteen sekä työvoiman pitämiseen alueella.

Nyt käynnissä olevan Satsaa ihmisiin -hankkeen toteuttamisesta vastaa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke, ja hankkeen parissa työskentelevät projektipäällikkö Lasse Krook, sekä HRD-asiantuntija Minna Liminka. Hankkeen ensisijaisia toimenpiteitä ovat alueen yritysten henkilöstöön ja sen kehittämiseen, sekä johdon henkilöstöhallinnon osaamiseen liittyvät kehitystehtävät.

Mukana ovat mm. rekrytointiosaaminen, hyvän työpaikan rakentaminen ja jatkuvan oppimisen kulttuuri. Yhtä oikeaa reseptiä ei ole olemassa, vaan mietimme yhdessä, miten voin olla avuksi. Pystyn antamaan omaa työaikaani sekä hankkimaan ulkopuolista valmennusta ja koulutusta, Minna Liminka kertoo.

Minna Liminka Kyyjärven yrittäjien kevätkokouksessa

Henkilöstöön panostamisella on vaikutus yrityksen tuottavuuteen

Yritysten henkilöstöosaaminen vaikuttaa suoraan siihen, miten työntekijät viihtyvät työpaikassaan ja millainen työnantajakuva yrityksestä muodostuu sen ulkopuolelle. Työssä viihtyminen, työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat myös useiden tutkimusten mukaan käsi kädessä.

Hyvä työpaikka houkuttelee uusia työntekijöitä ja nykyisetkin työntekijät pysyvät mielellään yrityksessä ja tekevät parhaansa. Tavoitteena on vahvistaa yrityksiä löytämällä uutta potentiaalia nykyisestä henkilöstöstä ja parhaimmassa tapauksessa saada seutukunnalle uusia työntekijöitä, jotka haluavat työskennellä hyvissä työpaikoissa, Minna toteaa.

Minnalla itsellään on vankka kokemus henkilöstön kehittämisen tehtävistä, ja hän on aiemmin toiminut yli 20 vuotta henkilöstöhallinnon parissa IT-alalla.

Niinä vuosina kiinnostui siitä, miten hyvä ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus ovat yhteydessä yrityksen tuottavuuteen. Ja ovathan ne, onnellinen ihminen on tuottavampi. Ihmiset eri toimialoilla ovat loppujen lopuksi hyvin samanlaisia ja keskeisintä on se, miten porukka tulee toimeen keskenään. Parhaimmassa tapauksessa kaikki haluavat, että työkaveri onnistuu.

Lue lisää Invest in Staff -hankkeesta täältä ja täältä.