Sijoita bisnekseen -hankkeessa rakennettava Sydänsuomessa-alueen yhteinen viestintä-, markkinointi- ja kasvupalvelualusta nytkähtää käyntiin. Maaliskuun aikana suoritetussa kilpailutuksessa haettiin alustan suunnittelijaa ja toteuttajaa. Alustaa lähdetään kilpailutuksen perusteella viemään eteenpäin yhdessä Dicode Oy:n kanssa.

Alustan tarkoituksena on vastata Sydänsuomessa-alueen kuntien viestinnällisiin haasteisiin sekä tarjota kasvua ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille erilaista tietoa, palveluja ja työkaluja kehittää yritystä tavoitteissa eteenpäin. Alustan halutaan myös helpottavan yritysten ja yksityisten henkilöiden sijoittumista alueelle, tarjoten heille tietoa alueen palveluista, harrastusmahdollisuuksista, työpaikoista, asunnoista jne.

Alustan työstäminen alkaa viikolla 13, jonka jälkeen sen toimenpiteisiin kutsutaan mukaan myös eri sidosryhmiä ja toimijoita. Alustan on määrä valmistua syksyllä.