Sydänsuomessa-alueen yhteinen sijoittumisstrategia on valmis. Strategia saatiin koostettua tiiviissä ajassa, yhdessä alueen yrittäjien, rahoittajien, yrityskehittäjien ja kuntien edustajien kanssa. Strategia valmistui 18.12.2020 ja pitää sisällään tulevaisuuden suuntaviivoja niin Sijoita bisnekseen -hankkeen toimenpiteiden kuin alueen kehittämisen näkökulmasta.

Sijoittumisstrategian keskeinen sisältö on jo olemassa olevien, vahvojen toimialojen ympärillä tapahtuva uuden liiketoiminnan etsiminen ja kasvattaminen sekä biotalouden liiketoiminnan lisääminen alueella. Näiden lisäksi keskitytään myös etätyöläisiin sekä luonto- ja matkailualan palveluita tuottaviin yrittäjiin, jotka sijoittumalla seudulle toisivat lisäarvoa alueella jo toimiville matkailualan toimijoille ja mahdollistaisivat myös erilaisia suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden sijoittumisen seudulle.

Seudun vahvoina toimialoina nähdään puutuoteteollisuus, rakennustuoteteollisuus sekä elintarvikeala. Myös metalliteollisuudella ja maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli Sydänsuomessa-alueella.

Sijoittumisstrategian pohjalta Sijoita bisnekseen -hankkeessa aletaan valmistamaan yhteistä viestintä-, markkinointi- ja kasvupalvelualustaa, jonka tehtävänä on toimia alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden puolestapuhujana, mutta myös ohjata kehittämistoimintaa ja yritysten kasvua ja vientiä, suuntaamalla oikeantyyppistä sijoittumispalvelua seudulle. Alustan kilpailutus käynnistyy näillä hetkillä. Tarkoituksena on päästä aloittamaan alustan suunnittelu ja toteutus maaliskuun 2021 aikana.

Käy katsomassa Torstai Toast -ohjelmassa pidetty esittely sijoittumisstrategiasta tai klikkaa strategia auki tästä.

Lisätietoja sijoittumisstrategiaan liittyen saat projektipäällikkö Jenni Leppilahdelta.