Sydänsuomessa kehitetään

Sijoita bisnekseen – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen

 

 

Ajankohtaista

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Sijoita bisnekseen – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen

​Yrityspalvelujärjestelmällä uuden liiketoiminnan luomiseen halutaan saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimenpiteiden kautta yritysten ja alueen vahvuudet ja mahdollisuudet tulevat niin kansalliseen kuin kansainväliseen tietoisuuteen, ja alueen yritykset ovat houkuttelevia sijoituskohteita pääomasijoittajille ja bisnesenkeleille. Hankkeen myötä pohjoisen Keski-Suomen seutukunnan profiili on nostettu kokonaan uudelle tasolle.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on pk-sektori ja erityisesti innovatiiviset, kasvuhaluiset, kansainvälistymiseen pyrkivät uudet ja jo olemassa olevat yritykset toimialariippumattomasti. Kohderyhmään kuuluvat myös alueelle työllistyvät ihmiset, julkinen sektori sekä kunnat.

Hankkeessa kehitetään yhteinen alusta eli viestintä-, markkinointi- sekä kasvupalvelualusta, jossa tuodaan esille alueen vahvuudet ja mahdollisuudet, sekä kootaan ne seutukunnan yritysten mahdollisuudet, vahvuudet ja uudet kehittämisavaukset ja -kohteet yhteen, joita halutaan nostaa esille.

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, ja se toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n sekä Kannonkosken kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä toiminta-alueen kunnat; Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Hanke on osa Sydänsuomessa-kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallinnoima Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen (EAKR) sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston POKE:n hallinnoima Invest in Staff (ESR).

 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2020 – 31.12.2021
Rahoitus EAKR; TL 1, ET 2.1
Budjetti 281 616 €
Hallinnoija Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Projektipäällikkö Petri Mustamäki
Kohderyhmä Pk-yritykset
Euroopan unionin aluekehitysrahaston lippulogo