Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Keski-suomen TE-palvelut yrityksillle

Keski-Suomen TE-palvelut tarjoavat monenlaisia palveluita niin aloittavan yrittäjän kuin jo olemassa olevan yrityksen tarpeisiin. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä asiantuntijaa yrityskäynnille!

Tästä artikkelista löydät tiiviissä pähkinänkuoressa yrittäjille tarkoitettuja TE-palveluja!

Tässä artikkelissa käydään läpi joitakin TE-palveluja yrityksille. Mikäli haluat keskustella palveluista enemmän; ota rohkeasti yhteyttä alueen yritysasiantuntijaan ja pyydä meitä yrityskäynnille. Mietimme aina ratkaisut yrityksen palvelutarpeen mukaan, räätälöimme palvelut ja ohjaamme asiantuntevasti tarvittaessa kumppaneiden palveluihin.

PALVELUT ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE

Starttiraha

Onko sinulla suunnitteilla yrityksen perustaminen? Starttiraha on tarkoitettu turvaamaan aloittavan yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, kun yrityksestä saatu tulo on vielä vähäistä ja yritystoiminta käynnistyy sekä vakiintuu. Harkinnanvarainen tuki on henkilökohtaista, veronalaista tuloa, jota maksetaan enintään 12kk:n ajan aina 6kk:tta kerrallaan ja enintään 5:ltä päivältä viikossa. Starttirahaa voit hakea, jos olet esimerkiksi työtön, työssä oleva tai opiskelija ja olet aloittamassa päätoimista yritystoimintaa. Tuki voidaan myöntää myös, mikäli laajennat osa-aikaisen yritystoiminnan koko-aikaiseksi. Starttirahaa hakiessasi huomioithan kuitenkin, että päätoimista yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen tuen myöntämistä. Starttirahaa voit hakea TE-toimistosta sähköisellä starttirahahakemuksella Oma asiointi-palvelussa.

Yrittäjyyskoulutus

Mikäli tarvitset tukea yrittäjävalmiuksiisi, tarjoaa Keski-Suomen TE-toimisto aloittavalle yrittäjälle erilaisia koulutuksia tähän tarpeeseen. Nämä koulutukset, ohjaukset ja valmennukset voivat keskittyä esimerkiksi yritystoiminnan suunnittelemiseen ja käynnistämiseen ja ne voidaan yhdistää yritystoiminnan aloittamiseen.

PALVELUT TOIMIVALLE YRITYKSELLE

Palkkatuki on työttömän työnhakijaan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto tai kunta voi myöntää työnantajalle palkkakustannuksiin. Tuki on harkinnanvarainen ja tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Työnantaja voi saada 50%:n suuruisen tuen palkkakustannuksiin palkatessaan työttömän työnhakijan. 70%:n palkkatuki koskee henkilöitä joilla on työllistymistä vaikeutta vamma tai sairaus. Joissakin tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voivat saada 100%:n tuen palkkauskustannuksiin. 55+-vuotiaiden työllistämiseen
on oma tuki, joka ei ole harkinnanvarainen (työllistämistuki). Työllistämistuessa tuen määrä on 70%.

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutuksilla tarkoitetaan palveluita, joiden avulla työnantajat voivat kehittää henkilöstönsä osaamista. Yhteishankintakoulutuksen suunnittelevat ja järjestävät TE-toimisto sekä yritys yhdessä. Rahoituksesta vastaavat ELY-keskus ja yritys. Koulutus voidaan järjestää yhden työantajan tarpeisiin tai useamman työnantajan kanssa yhteistyössä ja kouluttaa puolestaan voidaan joko opiskelijaryhmä tai yksittäinen opiskelija – aina työnantajan toiveen mukaisesti. Koulutusten minimikesto on kaikissa palveluissa 10 päivää. Koulutuksia kolmea erilaista: RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus.

RekryKoulutus
Tuntuuko ammattitaitoisten työntekijöiden löytyminen yritykseen haasteelliselta? Tässä tilanteessa RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto. RekryKoulutus on palvelu, joka räätälöidään yrityksesi tarpeisiin ja tarkoituksena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt työllistyvät yrityksen palvelukseen. RekryKoulutus sisältää sekä tietopuolista opetusta että työssäoppimista ja tarkoituksena on antaa opiskelijalle ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaisesti. Rekrykoulutuksen kustannukset jakautuvat siten, että ELY-keskus maksaa koulutuksen kustannuksista 70% ja työnantaja 30% (ilman alv:a) hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on tarkoitettu yrityksen nykyisen henkilöstön osaamisen perusteelliseen päivittämiseen. Koulutusta voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin kun yrityksessä tapahtuu sellaisia toiminnallisia ja teknologisia muutoksia että nykyisen henkilöstön osaaminen ei enää vastaa tähän tarpeeseen. TäsmäKoulutuksessa työnantajan kustannus on 30-50 % hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta (ilman alv:ta) yrityksen koosta riippuen. Loppu-osan rahoittaa ELY-keskus.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään tai lomauttamaan henkilöstöään. Koulutusta voidaan käyttää myös silloin kun toiminta loppuu kokonaan. MuutosKoulutus auttaa irtisanottuja löytämään uuden ammatin ja työpaikan ja toisaalta myös yritys voi kantaa vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta. Muutoskoulutuksessa työantajan maksuosuus on 20% (ilman alv:ta) hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta ja loppuosan rahoittaa ELY-keskus.

Miitti

Miitti on yksinkertaisuudessaan tapaamistilaisuus, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen työnhakija tai joukko työnhakijoita ja sellainen työnantaja, jolla on työvoiman tarve. Miitissä työantaja esittelee työnhakijoille itsensä ja työtehtävät, joihin hakee työvoimaa. Miitti-tilaisuudessa työantaja voi haastatella työnhakijoita ja löytää vaivattomasti ja maksuttomasti sopivia työntekijöitä yritykseensä. Miitin avulla sekä yritys että toimiala saavat tunnettavuutta. Miitti voidaan toteuttaa joko paikanpäällä yrityksessä, TEtoimistossa tai yhteistyökumppanin tiloissa (LiveMiitti) tai etäyhteyden avulla (VirtuaaliMiitti). TE-palvelut vastaavat käytännön järjestelyistä. Palvelu on maksuton.

TE-Live

TE-Live on valtakunnallinen rekrytointilähetyksiin ja työnhakijan palveluihin painottuva maksuton TE-palvelu, jota yritykset voivat hyödyntää. TE-Live on keskusteluohjelman tapainen verkkolähetys, jossa työnantaja pääsee esittelemään yritystä ja tuomaan esille työpaikkoja. Live-lähetyksessä on mukana chat, jossa lähetystä seuraava henkilö voi esittää kysymyksiä mm. työantajalle. Kysymyksiä on mahdollista lähettää myös ennakkoon ja nämä kysymykset käsitellään lähetyksessä. TE-Livestä jää tallenne, jota yritys voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi rekrytoinnissa työpaikan esittelymateriaalina.

Ehdokasesittely

Ehdokasesittely on työnantajille tarkoitettu rekrytointipalvelu. Ehdokasesittelyssä sopivaa työnhakijaa lähdetään etsimään TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden joukosta työnantajan toiveiden mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Eures

Eures-palvelun tarkoituksena on auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä muista Euroopan maista silloin, kun sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta. Palveluihin kuuluvat mm. neuvonta ja opastus kysymyksissä ja rekrytoinnin käynnistämisessä. Rekrytointi sekä rekrytointiprosessi käynnistetään ja toteutetaan yrityksen tarpeiden mukaan. Palvelut ovat pääosin maksuttomia.