Tuu ja tee -hanke (viralliselta nimeltään Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen) käynnistyi elokuussa 2019. Hankkeen varsinaiset toimenpiteet alkoivat tammikuussa 2020, kun projektipäällikkö Kari Jarvansalo alkoi luotsaamaan hanketta kohti päämääräänsä. Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Tuu ja tee -hanke pureutuu alueen työvoiman saatavuuden edistämiseen. Hankkeen tarkoituksena on luoda alueelle yhtenäinen yrityksien rekrytointitarpeisiin vastaava malli, joka edesauttaa yritysten osaavan työvoiman hankkimista kasvun ja kansainvälistymisen tarpeisiin.

Hankkeen projektipäällikkö Kari, 56, muutti Pihtiputaalle vuoden 2020 alussa Asikkalasta. Karin siteet pohjoiseen Keski-Suomeen ulottuvat kuitenkin jo sukupolvien taakse.

Isoisäni (s. 1908) ja häntä edeltävät ainakin 3 polvea ovat syntyneet Viitasaarella, Kari kertoo.

Yksi Tuu ja tee -hankkeen tavoitteista on osaavan työvoiman hankkiminen Sydänsuomessa toimiville yrityksille. Samalla rakennetaan myös alueen yhteistä imagoa viestinnän keinoin.

Tuu ja tee -hankkeella pyritään selkokielellä sanottuna siihen, että alueen yritykset saavat tarvitsemansa osaajat kasvuunsa ja kansainvälistymiseensä. Ettei homma jäisi siitä kiinni. Virallisemmin ilmaistuna hankkeen päätavoitteena on yhdistää alueellisella toiminnalla yksittäisten yritysten rekrytointitarpeita laajemmiksi, näkyvämmiksi kokonaisuuksiksi ja tukea laaja-alaista rekrytointitoimintaa kehittämällä alueen imagoa, viestintää ja toimintaa strategisemmaksi.

Kari korostaa hankkeen merkitystä työkaluna, jonka merkittävin taustavoima on alueen toimijoiden, yritysten ja kuntien, yhteistyö ja sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin.

Hanke on seutukunnan työkalu, jolla pyritään varmistamaan työvoiman riittävyys jatkossa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi. Hanke yksinään ei ole mitään. Tarvitaan seutukunnan toimijoiden vahvaa yhteistyötä siihen, että toimenpiteet ovat sellaisia, jotka koetaan hyödyllisiksi ja joihin alueen toimijat haluavat sitoutua. Avainsanoja tässä ovat yhteistoiminta ja verkostot.

Karin aiemmasta työhistoriasta löytyy laajasti yritysmaailman kehittämis- ja johtamistehtäviä sekä liiketoiminnan perustamista. Osaavan työvoiman hankkiminen onkin tullut tätä kautta tutuksi.

Ammatillinen taustani on henkilöstövaltaisia palveluja tuottavien yritysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä johtajana, että yrittäjänä 30 vuoden ajalta. Olen perustanut 57 uutta liiketoimintaa tai yritystä ja työllistänyt niihin 1067 henkilöä.

Myös EU-hankkeet ovat tulleet tutuiksi EU Project Manager -koulutusohjelman, sekä 90-luvun jälkipuoliskolla Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla toteutettujen matkailualan ja elinkeinoelämän EU-kehittämishankkeiden myötä.

Vapaa-ajalla Karin voi tavata esimerkiksi tien päältä kaksipyöräisen selästä.

Uusin harrastukseni on veteraanimopoilu. Ajoimme ”kerhon poikien” kanssa 13:lla mopolla lauantaina 4.7. vesisateessa maalaismaisemissa ja pikkuteillä parin sadan kilometrin lenkin, josta oheinen kuva. Pääosassa Solifer SM 77a.

projektipäällikkö Kari uuden mopoiluharrastuksensa parissa