Sijoita bisnekseen– hankkeen toimenpiteenä tehdään Sydänsuomessa-alueelle oma sijoittumisstrategia. Strategian laatimiseen pyydetään mukaan asiantuntija-apua ja kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Tarkoituksena on vielä loppuvuoden 2020 aikana laatia Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien aluille strategia, jolla alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä kehittämistoimenpiteitä voidaan vahvistaa ja alueen vetovoimaisuutta lisätä. Strategiaan osallistetaan alueen kasvuhakuiset yritykset sekä yrityskehittäjät. Laatimisen työkaluina järjestetään työpajoja (mahdollisesti sähköisin välinein) joiden perusteella kootaan alueen yritysten näkemys seudulla tarvittavista toimenpiteistä ja kärkikohteista. Sijoittumisstrategia tulee olemaan osa Saarijärven-Viitasaaren seudun seutustrategiaa. Keskustelujen pohjalla käytetään aikaisemmista hankkeista saatuja tuloksia, kuten mm. Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen ja 8k-rakennemallihankkeen tuloksia.

Toiveena on saada mahdollisimman moni alueen yrittäjä osallistumaan strategian laadintaan, sillä tämän strategian pohjalta tullaan Sijoita bisnekseen -hankkeessa tekemään ja rakentamaan alueen yhteinen viestintä-, markkinointi- ja kasvupalvelualusta. Strategiaan osallistuminen on yrityksille tuhannen taalan paikka olla mukana vaikuttamassa alueen tulevaisuuden kehittämistoimintaan sekä tuoda esille oma näkemyksensä seudun vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Strategiaan osallistumisen ohella, yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ensi vuoden seminaari- ja infotilaisuuksien sisältöön, joissa voidaan tuoda yrityskentälle ajankohtaista tietoa mm. pääomasijoituksista ja rahoituksesta, enkelisijoituksista, kansainvälistymisestä sekä muusta kasvuhakuisten yritysten liiketoimintaosaamiseen vaikuttavista ja niitä kehittävistä asiakokonaisuuksista.

Yrittäjiä tullaan lähestymään strategian laatimisen tiimoilta lokakuun aikana. Kun saat pyynnön liittyä tilaisuuksiin, tule mukaan! Alueen kehittymiseen tarvitaan juuri Sinun näkemystäsi.