Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

Keski-Suomen liitto
Sydänsuomen aluekehotystyölle pikastartti -hanke auttaa Sydänsuomen kuntia jalostamaan kehittämisideat hankesuunnitelmiksi. Lisäksi hanke välittää tietoa JTF-rahoituksen mahdollisuuksista alueen yrityksille. Mukana kehittämistyössä ovat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnat. Kehittämistä rahoittaa Keski-Suomen liitto. 
Hankeen nimi: Sydänsuomen aluekehitystyölle pikastartti
Toteutusaika: 1.12.2022–30.6.2024
Tekijät: Sydänsuomessa-alueen kuntien puolesta Kehittämisyhtiö Karstulanseutu
Budjetti: 116 475 €
Rahoittajat: Keski-Suomen liitto

Tavoitteet

  • Hankkeen aikana syntyy laajoja, vaikuttavia hankekokonaisuuksia seudun aluestrategisten keihäänkärkien toteuttamiseksi. Hankekokonaisuudet luodaan yhdessä keskinäisen kilpailun sijaan. 
  • Tieto ja tietoisuus lisääntyvät JTF-rahoituksen mahdollisuuksista pohjoisessa Keski-Suomessa.
  • Yritysten ja kuntien investointeja saadaan aktivoitua.
  • Alueen toimijoiden yhteistyö tiivistyy.
  • Alkavia kehittämishankkeita viedään eteenpäin koordinoidusti yhteen hiileen puhaltaen ja yhdenmukaisesti viestien.

Kenelle?

Keskeiset kohderyhmät ovat Sydänsuomen kunnat (kunnanjohtajat, päättäjät, elinkeinojohtajat ja -asiantuntijat, kehittäjät, viestijät) sekä Sydänsuomen yritykset (mukaan lukien yrittäjäyhdistykset ja kehittämisyhtiöt). Lisäksi järjestettyihin avoimiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki aluekehitystyöstä ja strategisesta kehittämisestä kiinnostuneet.

Miten?

  • Hankkeiden ideointi ja valmistelu erilaisissa työpajoissa ja työryhmissä siten, että valmistelussa huomioidaan koko Sydänsuomessa-alueen näkökulmat ja kohderyhmien aidot tarpeet.
  • Hankehakemusten kirjoittaminen.
  • Alueen yhteistyötä tiivistävien ja aluekehitystyötä näkyväksi tekevien tapahtumien järjestäminen.
  • Yhteisten viestintäpohjien ja viestintäohjeen työstäminen alueen yhteisille hankkeille.
  • Sydänsuomessa-hanketiimin kokoaminen ja koordinoiminen.

Miksi?

Sydänsuomessa-alueen elinkeinot ja kehittämistyö ovat murroksessa. Alue tarvitsee aktivointia ja tukea yhteistyön vahvistamiseen muuttuvassa tilanteessa. Pohjoiseen Keski-Suomeen on korvamerkattu merkittävästi JTF-rahoitusta, jonka hyödyntämiseen ja kehittämistyön pikaiseen käynnistämiseen alue tarvitsee lisäresurssia. 

Hankkeet ovat aluekehitystyön keskeinen työkalu, jolla saadaan lisäresursseja, täsmäosaamista ja ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin haasteisiin. On myös tärkeää varmistaa, että saadut hankkeet työskentelevät aluestrategian mukaisesti samaan suuntaan ja viestivät yhdenmukaisesti.

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2022–30.6.2024.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella.

Yhteystiedot

Hanna Moilanen
Hankeasiantuntija
puh. 040 548 0582
hanna.moilanen@karstulanseutu.fi

Lue lisää