Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Takaisin

Euroopan unionin osarahoittama
Kexri 2.0 on hanke, joka tuo yhteen asiantuntijoita ja yrityksiä luomaan uutta ja tulevaisuuteen suuntaavaa osaamista. Ideana on innostaa, rohkaista ja tukea keskisuomalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään uutta teknologiaa, kuten virtuaalista ja lisättyä todellisuutta. Hankkeen aikana toteutetaan monenlaisia teknologiakokeiluja ja pilotteja yrittäjien tarpeiden ja ideoiden mukaan.
Hankkeen nimi: KEXRI 2 – Monialaista XR-osaamista keskisuomalaiseen työelämään
Toteutusaika: 1.10.2023–31.3.2026
Tekijät: Sydänsuomessa-alueen kuntien puolesta Kehittämisyhtiö Karstulanseutu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (hallinnoija ja päätoteuttaja), Jyväskylän yliopisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Gradia
Budjetti: 70 909 € (Sydänsuomessa-alueen osuus laajemmasta hankkeesta.)
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Tavoitteet

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää monialaista ymmärrystä XR-teknologian soveltamismahdollisuuksista yritystoiminnassa.
  • Hanke pyrkii luomaan uutta tietoa tuomalla yhteen ihmisiä eri aloilta, jotta monialainen osaaminen voi kehittyä ja että tietoa jaetaan laajasti hankkeen sidosryhmille.

Kenelle?

Keskeiset kohderyhmät ovat Sydänsuomessa-alueen mikro- ja pk-yritykset.

Miten?

Jalkaudumme 18 keskisuomalaiseen yritykseen keskustelemaan XR-teknologian mahdollisuuksista heidän liiketoiminnassaan. Lisäksi toteutamme maksuttomia teknisiä kokeiluja yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lisäksi toteutamme viisi laajempaa XR-teknologioita hyödyntävää pilottia eri alojen yritysten kanssa.

Järjestämme neljä tapahtumaa, joissa jaetaan tietoa teknologian käyttömahdollisuuksista. Tapahtumissa on paikalla alan huippuasiantuntijoita ja edelläkävijäyrityksiä kertomassa teknologian tulevaisuudennäkymistä.

Miksi?

Hanke edustaa laajempaa pyrkimystä vahvistaa Keski-Suomen alueen kilpailukykyä uusien teknologioiden avulla. Hanke tukee yritysten innovatiivisuutta ja mukautumiskykyä nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Laajennetun todellisuuden teknologiat (XR, AR, VR) tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi markkinoinnille, koulutukselle, perehdyttämiselle ja tuotekehitykselle. Muuttuvan teknologian haltuunotto ja integroiminen liiketoimintaan vaatii monenlaista osaamista, jota hanke tarjoaa asiantuntijapalveluiden muodossa.  Hanke edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, mikä luo uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja uusien innovaatioiden kokeilemiseen.

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2023 – 31.3.2026.

Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset tiivistetään tähän hankkeen loppupuolella. Kexri 2 on jatkoa aikaisemmalle vastaavalle hankkeelle, jonka tuloksia on nähtävillä XR-pilotit – Kexri.io

Käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi tuotteiden 3D-mallinnukset, matkailualueen virtuaaliset opaskierrokset, tuotantotilojen esittely, virtuaalinen perehdyttäminen ja virtuaaliset turvallisuuskävelyt.

Yhteystiedot

Niilo Oikari
hankeasiantuntija
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
niilo.oikari@karstulanseutu.fi
040 482 0681

Koko hankkeen verkkosivuihin voi tutustua täällä!