Kasvun ja kansainvälistymisen verkostot maailmalla

12.8.2020 järjestetyssä Tuu ja tee -hankkeen webinaarissa käytiin läpi niin alueemme, kuin koko Suomen asemaa ja lähtökohtia yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Alla olevien, Redanredan -yrityksen toteuttamien kuvitusten kautta voit tutustua webinaarissa käsiteltyihin sisältöihin.

Webinaari osoittautui tiiviiksi parituntiseksi, jossa kuultiin Peter Vesterbackan inspiroiva esitys rohkeudesta kasvun ja kansainvälistymisen alkukipinän sytyttämiseksi. Samalla pohdittiin sitä, mitkä ovat Suomen etuja ja toisaalta myös haasteita kasvun polulla. Lyhyesti tiivistettynä Suomen vahvuuksia ovat keskeinen sijainti, ja erilaisuus; me emme ole kuten Yhdysvallat, mutta meidän ei myöskään tarvitse olla. Myös hyvät tietoliikenneyhteydet ja vahva osaamisen taso ovat suomalaisia valttikortteja. Haasteiksi tunnistettiin hieman jähmeä byrokratia esimerkiksi ulkomaalaisten työlupien osalta. Myös kaivattaisiin yritystoiminnan aloittamiseen ja yritysten perustamiseen hieman lisää rohkeutta.

kasvun edellytykset pohjoisessa keski-suomessa

Peterin esitystä seurasi pohdinta pohjoisen Keski-Suomen alueen yritysten ja toiminta-alueen ekosysteemistä. Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä yhteydessä eri toimijoista (yritykset, kunnat, asukkaat) muodostuvaa verkostoa, jossa toimijat pyrkivät edesauttamaan verkoston menestymistä omalla toiminnallaan. Menestyvä ekosysteemi ruokkii myös sen toimijoiden menestystä. Jokaisella toimijalla on tässä ekosysteemissä oma lisäarvoa tuottava roolinsa. Koska verkostomainen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, korostuvat menestyvässä verkostossa sen jäsenten välinen vuorovaikutus ja luottamus.

Sidosryhmät ja verkostot muodostavat yhteistyön ekosysteemin

Webinaari herätti ajatuksia ennen kaikkea alueemme vahvuuksista. Meiltä löytyy vahvaa osaamista eri toimialoilta. Myös alueemme ruuhkattomuus ja turvallisuus ovat erinomaisia valttikortteja varsinkin vallitsevien olosuhteiden aikana. Ja kuten Peter totesi, meiltä on loppujen lopuksi lyhyt matka minne päin tahansa maailmaa. Löytämällä omat roolimme alueemme ekosysteemissä voimme rakentaa kansainvälisestikin vaikuttavan verkoston. Tämä jos mikä on ambitiota.