Käyttöehdot


Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy (jäljempänä Yhtiö) ja Kehittämisyhtiö Witas Oy ovat yhteistyössä seudullisten hankkeiden (”Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen” sekä ”Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen”) toimenpiteinä rakentaneet Sydänsuomessa-verkkoalustan (jäljempänä Palvelu), tarjotakseen alueen eri toimijoille viestintätyökalun sekä palvellakseen alueesta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä, tarjoten heille alueesta kattavasti tietoa mm. alueelle sijoittumista ajatellen. Hankkeiden myötä sivuston rakentumista ovat olleet mahdollistamassa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehittämisrahaston tuella.

Palvelun käyttö edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä tätä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Palvelua. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:llä on tarvittaessa oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne.

Sydänsuomessa-verkkoalustan käyttö

Sydänsuomessa-verkkoalustaa voi tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella, tulostaa niistä osia ja välittää aineistoa eteenpäin, esimerkiksi some-kanavilla. Sivujen ja sen sisältämien aineistojen käyttö muuhun kuin ei-kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä, ellei tähän ole sovittu aineiston omistajan kanssa kirjallista etukäteislupaa.

Sydänsuomessa-sivuston sisältö ja kuvamateriaali ovat Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n tai sen yhteistyökumppanien ja sivustolle sisältöä tuottavien toimijoiden omaisuutta ja tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole ilmoitettu.

Sydänsuomessa-alustalla julkaistavien tiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, jos tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ja muuta suojaoikeutta sekä saattaa johtaa rangaistukseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Käyttäjän luoma sisältö

Palvelu tarjoaa viestintä- ja markkinointialustan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien toimijoille, yrityksille, yhdistyksille ja sidosryhmille (jäljempänä Käyttäjä), jotka tarjoavat palveluitaan alueella. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjän on annettava rekisteröintilomakkeessa vaaditut oikeat ja täydelliset tiedot ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla. Palvelua tulee käyttää vain sen tarkoituksenmukaiseen käyttöön eli alueen toimijoiden asianmukaiseen viestintään ja tiedottamiseen. Käyttäjien on käytettävä Palvelua käyttöehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelun väärinkäyttö Käyttäjän toimesta voi johtaa Palvelun käytön keskeyttämiseen ja aineiston poistamiseen.

Käyttäjä voi lähettää ja ladata sisältöä Palveluun. Käyttäjä sitoutuu, että minkä tahansa Palveluun lähettämän käyttäjäsisällön osalta Käyttäjällä on oikeus aineistoon ja oikeus lähettää tällaista käyttäjäsisältöä, eikä tällainen käyttäjäsisältö ole vastoin näitä käyttäjäehtoja, sovellettavaa lakia tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet).

Käyttäjä ei saa ladata laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, kunnianloukkaavia tai muuten sopimattomia tietoja Palveluun. Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata Palvelun sisältöä varmistaakseen tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen. Jos Yhtiö uskoo, että mikä tahansa käyttäjäsisältö rikkoo näitä käyttöehtoja, immateriaalioikeuksia tai mitä tahansa sovellettavaa lakia, Yhtiöllä on oikeus poistaa tällaiset tiedot. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta lähettämästään käyttäjäsisällöstä. Lähettäessään ja lisätessään aineistoa Palveluun, Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että se on hänen omaansa tai että hänellä on lupa sen lähettämiseen ja julkaisemiseen ja että aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Yhtiö ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä eikä tue käyttäjäsisällön sisältämää mielipidettä.

Lähettämällä Sydänsuomessa -verkkoalustalle osoitettua tilaamatonta aineistoa sähköpostilla tai verkkosivujen kautta, Käyttäjä samalla luovuttaa Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:lle ja sivujen käyttäjille veloituksettoman käyttö-, julkaisu- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Kaikki Käyttäjän tai muun ulkopuolisen sivustoille toimittama, ilmoittama tai lähettämä aineisto on siis julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy edellyttää myös, että aineiston lähettäjä on käyttänyt varotoimia löytääkseen ja poistaakseen mahdolliset virukset aineistosta. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:llä on oikeus poistaa sille lähetetty aineisto sivustolta milloin tahansa.

Palvelusta löytyy yhteystietolomake, jonka kautta kuka tahansa Käyttäjistä voi ilmoittaa Yhtiölle huomaamastaan asiattomasta tai virheellisestä tiedosta. Virheellisestä asiatiedosta voi ilmoittaa myös erillisen ”Raportoi virheestä” painikkeen kautta.

Sydänsuomessa-verkkoalustan toiminnallisuus, sisältö ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n vastuu vahingoista

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy tarjoaa Sydänsuomessa-alustan verkkosivut Käyttäjilleen ja lukijoilleen sellaisena kuin ne ovat sekä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja, niiden rakennetta ja rajoittaa niille pääsyä. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa, eikä ole vahingonkorvausvelvollinen, sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ei vastaa siitä, että aineisto soveltuu johonkin käyttötarkoitukseen eikä se vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka sivustojen sisältämän tiedon käyttäminen voi aiheuttaa.

Linkit Sydänsuomessa -verkkoalustalla

Mikäli Sydänsuomessa-verkkosivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluun, ei Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Kolmannen osapuolen sivujen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Tutustu sivujen käyttöehtoihin ja hyväksy ne ennen käytön aloittamista.

Henkilötietosuoja, evästeet ja kolmannen osapuolen ohjelmistot

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy noudattaa henkilötietolain säännöksiä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sydänsuomessa logon käyttöehdot

Sydänsuomessa logo ja brändi ovat edellä mainittujen kuntien ja Sydänsuomessa-alueen eri toimijoiden käytössä markkinoinnissa ja viestinnässä. Logon voi ottaa käyttöön viestiessään Sydänsuomessa-alueesta tai oman kuntansa, yrityksensä, yhdistyksensä toiminnasta.

Logo on tarkoitettu alueen yhteiseen viestintä- ja markkinointikäyttöön. Logon käyttöä valvotaan ja väärinkäytöksiin puututaan tarvittaessa. Logoa ei tule missään tapauksessa käyttää alueelle vahingolliseen markkinointiin tai muutoin hyvän tavan vastaisesti.

Muut ehdot

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ellei näihin käyttöehtoihin liittyviä erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan ne Jyväskylän käräjäoikeudessa.

Siirry etusivulle