Karstulan Puulaaksoa laajennetaan vetovoimaiseksi innovaatioekosysteemiksi

Hankkeen tavoitteena on saada Puulaakson alueesta entistä vetovoimaisempi paikka, jonne jo nykyisen osaamiskeskittymän lisäksi saataisiin lisää verkostoa vahvistavia toimijoita.

Julkaisija Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Luotu 21.11.2023
Muokattu viimeksi 21.11.2023
Hanke kartoittaa mm. minkälaisia kumppaneita Puulaakson verkostoon edelleen kaivataan ja tarvitaan. Tekoälyn muodostama kuva Puulaaksosta.. Avaa kuvaHanke kartoittaa mm. minkälaisia kumppaneita Puulaakson verkostoon edelleen kaivataan ja tarvitaan. Tekoälyn muodostama kuva Puulaaksosta.
Hanke kartoittaa mm. minkälaisia kumppaneita Puulaakson verkostoon edelleen kaivataan ja tarvitaan. Tekoälyn muodostama kuva Puulaaksosta.

Karstulan Puulaakson alueella on nykyisin 108 hehtaarin alueella 20 yritystoimijan keskittymä. Alueella sijaitsee Keski-Suomen mittakaavassa iso mekaanisen puuteollisuuden osaamiskeskittymä. Pohjoisen Keski-Suomen ekologisen puurakentamisen osaamisverkostoa -Puulaaksoa- on rakennettu määrätietoisesti jo 90-luvun alusta. Puulaakso on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvin hoidettu projekti muuttuu prosessiksi.

Puulaakso sijaitsee Karstulan Humpilla. Sen alueella toimii monipuolinen yritysrykelmä puurakentamisen ja -teollisuuden alalta. Yritysten välisellä yhteistyöllä halutaan kehittää edelleen puurakentamisen osaamista. Kunta on vahvasti mukana kehittämässä Puulaakso-aluetta ja vastaa pitkälti toimivan infran toteuttamisesta alueella, yhdessä yritysten kanssa.

Karstulan kunta on käynnistämässä erillisen hankkeen, jossa olemassa olevaa Puulaakson yritysaluetta laajennetaan 30 hehtaaria ja tälle alueelle kaavoitetaan 20 kappaletta tilaa vaativan yritystoiminnan tonttia. Perinteisestä teollisuusalueesta erottavaksi vetovoimatekijäksi alueen välittömään läheisyyteen tullaan rakentamaan 20 hehtaarin aurinkopuisto, joka tuottaa vihreää lähienergiaa alueelle sijoittuville yrityksille. Alueen lämpö tuotetaan uusituvilla biomassoilla. Alueen ennakkoesittelyssä hyödynnetään laajasti uutta virtuaalitekniikkaa. Tämän hankkeen avulla kehitetään ja aktivoidaan alueen yritysverkostoa kestävämmän TKI-toiminnan edistämiseksi.

Puulaakson alueen innovaatioekosysteemin laajentaminen -hankkeen tavoitteena on kehittää ja aktivoida Puulaakson alueen yritysverkostoa kestävämmän TKI-toiminnan edistämiseksi. Tavoitteena on selvittää edellytyksiä ja tarpeita mitä TKI-toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen alueella vaatii. Hankkeessa kartoitetaan tarvittavia sidosryhmiä sekä muita toimijoita, joiden avulla kehitystoimintaa ja verkoston yhteistyötä saadaan tiivistettyä entisestään.
Hanke kartoittaa, minkälaisia kumppaneita Puulaakson verkostoon edelleen kaivataan ja tarvitaan. Hankkeessa käynnistetään keskustelut mahdollisten potentiaalisten toimijoiden sijoittumisesta alueelle. Tavoitteena on myös saada Puulaakson alueesta entistä vetovoimaisempi paikka.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023-30.6.2024. Hankkeen hallinnoija on Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen rahoituslähde on ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE), alueellisen TKI-toiminnan vahvistaminen” ja rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen Liitto.

Jos kiinnostuit hankkeesta tai sen toimenpiteistä, ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikkö Juha Honkoseen, 040 482 3094, juha.honkonen@karstulanseutu.fi saadaksesi lisätietoja.