Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Yrityksen vastuullisuustyö etenee askel kerrallaan

EU-säätely ja lainsäädäntö lisää isojen yritysten velvoitteita raportoida oman toimintansa vastuullisuudesta. Alihankintaketjujen kautta asia tulee ajankohtaiseksi myös pienemmissä yrityksissä.

Outi Ihanainen-Rokio alusti Sydänsuomen Elinvoimakahveilla aiheesta yritysvastuu kilpailuetuna. Aihe herätti vilkasta keskustelua.

Vastuullisesta liiketoiminnasta puhutaan nykyisin paljon, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä pienemmän yrityksen arjessa? Reilut 30 sydänsuomalaista yrittäjää, kehittäjää ja päättäjää kokoontui Kinnulan Seurojentalolle pohtimaan, miten vastuullisuudesta voi tulla yrityksen kilpailuetu.

− Vastuullisuus on sitä, että tehdään asioita fiksummin ja jätetään Suomi vähintään yhtä hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. Vastuullisuus on enemmän kuin lakien ja normaalien velvoitteiden noudattaminen, valmentaja FT Outi Ihanainen-Rokio Mastos Oy:stä kiteytti puheenvuoronsa alussa.

EU:n sääntely ja kansallinen lainsäädäntö ohjaavat yritysten toimintaa ja rahavirtoja kohti vastuullisuuden laajempaa huomiointia yritysten toiminnan arjessa. Käytännössä kyse on ympäristövastuusta sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta.

Suomessa on lähtökohtaisesti hyvää teknologista osaamista. Meillä toimitaan monissa asioissa vastuullisesti jo nyt ja lisäksi ymmärrämme luontoa. Näin ollen suomalaisilla yrityksillä olisi hyvät edellytykset olla markkinoilla etunenässä vastuullisuusasioissa, mutta olemmeko me?

− Tällä hetkellä vastuullisuus on vielä kilpailuetu. Kymmenen vuoden kuluttua se on todennäköisesti välttämätön ja normaali osa liiketoimintaa, Ihanainen-Rokio arvioi.

EU-säätely tuo vastuullisuuskysymykset myös pienten yritysten arkeen

Vastuukysymykset tulevat yhä useammin osaksi pienempienkin yritysten arkea esimerkiksi alihankintaketjujen kautta. Kun isompi toimija joutuu raportoimaan omasta toiminnastaan, se edellyttää raportointia ja vastuullisuuden osoittamista myös samassa arvoketjussa olevilta kumppaneiltaan.

EU on luonut viime vuosina kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmää, joka on jo tuonut mukanaan erilaisia raportointivelvoitteita. Tulossa on myös EU:n yritysvastuulain uudistus. Se tarkoittaa muun muassa huolellisuusvelvoitetta, joka on otettava huomioon yritysten hallinnossa.

Jatkossa varsinkin isompien yritysten on arvioitava ja tarkkailtava ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, joka sisältää tavarantoimittajat, kuljetuksen, jakelun, varastoinnin myynnin ja jätteiden hallinnan. Tämä tarkoittaa velvollisuutta puuttua mm. työvoiman hyväksikäyttöön, saasteisiin, luontokatoon ja lapsityövoiman käyttöön. Sakot sääntöjen rikkojille voivat olla merkittäviä.

− Lisäksi EU:n kuluttajasuojadirektiivin uudistus on työn alla. Uutuutena on muun muassa se, että yrityksen täytyy pystyä osoittamaan, mihin markkinoinnissa hyödynnetyt väitteet kestävyydestä, ekologisuudesta tai vihreydestä perustuvat. Tänä vuonna näitä asioita vielä ihmetellään, mutta sitten on jo täysi tohina päällä, Ihanainen-Rokio tiivisti.

Osa mukana olleista yrittäjistä kertoi hankkineensa vastuullisuussertifikaatin tai laskevansa parhaillaan yrityksensä hiilijalanjälkeä.

Vastuullisuutta rakennetaan pala kerrallaan

Yhteisessä keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, miten yrityskehittäjät voisivat auttaa yrittäjiä vastuullisuusasioiden pohtimisessa. Vastuullisuus on teemana laaja, ja se myös tarkoittaa erilaisia asioita erikokoisille ja eri aloilla toimiville yrityksille. Miten kokonaisuutta olisi mahdollista yksinkertaistaa ja maalaisjärkistää? Ja miten voitaisiin tehdä näkyväksi jo nyt tehtävää hyvää ja vastuullista työtä?

− Raha voi olla jatkossa kallista, jos vastuuasiat eivät ole kunnossa. Meidän on maaseudulla muutenkin vaikeaa välillä saada rahoitusta ja esimerkiksi vakuusarvot voivat olla matalat. Vastuullisuus voi olla se valttikortti, jolla rahalle saadaan katetta ja rahan hintaa painetaan alas, aluekoordinaattori Minna Jaakkola pohti.

Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen kannattaa aloittaa nyt, sillä vastuullisuuden vaatimukset tulevat jalkautumaan kaiken kokoisiin yrityksiin. On tärkeää tunnistaa, mitä laajemmat muutokset tarkoittavat omalla toimialalla. Onko esimerkiksi jatkossa vastuullisuussertifikaatti ehto sille, että oma yritys pääsee mukaan laajempiin markkinointiportaaleihin?

− Kyse ei ole siitä, että olemme tänään vastuuttomia ja huomenna vastuullisia. Kyseessä on pienin askelin etenevä matka, joka lähtee liikkeelle toiminnan kautta, Ihanainen-Rokio rohkaisi tilaisuudessa mukana olleita.

− Etsi tietoa ja tunnista, mikä on oleellista oman yrityksen mittakaavassa. Mieti tarvittavat realistiset muutokset. Pohdi, miten keräät dataa näiden muutosten vaikutuksista ja miten kerrot siitä asiakkaillesi.

Sydänsuomessa-alueen yhteiset kehittämishankkeet antavat yrityksille eväitä oman vastuullisuustyön edistämiseen. Alla on linkkejä muutamiin hankkeisiin, joihin kannattaa olla yhteydessä myös vastuullisuusteeman tiimoilta.