Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

Tule vahvistamaan sisua ja yrittäjyyskulttuuria!

Leader Viisari hakee projektipäällikköä Sisu Business -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten yrittäjyyttä maaseudulla.

Sydänsuomessa on vajaan vuoden ajan vieraillut useita kansainvälisten opiskelijoiden ryhmiä osana Talent Boost -ohjelmaa. Maahanmuuttaneille etsitään Sisu Business -hankkeessa uusia mahdollisuuksia hakeutua yrittäjyyden piiriin.

Leader Viisari ry, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Äänekosken Yrittäjät ry ja StartUp Refugees ovat käynnistäneet tiedonvälityshankkeen nimeltä SISU Business, joka saa rahoituksensa EU:n maaseuturahoituksesta. Hanke pyrkii luomaan uusia työkaluja ja välittämään tietoa yrittäjyyteen pohjoisen Keski-Suomen maaseudulla. Tavoitteena on tukea asukkaiden yrittäjyyshaaveita ja yrittäjien hyvinvointia.

Tavoitteena sisun ja yrittäjyyskulttuurin vahvistaminen

Alue on pääosin harvaan asuttua maaseutua, jossa yrittäjyyden haasteet ovat erilaisia kuin kaupungeissa, johtuen pitkistä välimatkoista ja palvelurakenteesta. SISU Business -hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta uusista liiketoimintamalleista, kestävän kehityksen periaatteista, digitaalisuuden hyödyntämisestä ja maaseudun yrittäjyyden erityispiirteistä.

Hanke pyrkii myös edistämään yrittäjien henkistä ja fyysistä hyvinvointia erilaisilla kokeiluilla. Lisäksi maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten tietoisuutta yrittäjyyden mahdollisuuksista pyritään lisäämään sekä tukemaan heidän verkostoitumistaan. Hankkeen tavoitteena on yrittäjyysidentiteetin vahvistaminen ja yrittäjyysmahdollisuuksien tunnistaminen, minkä myötä alueen yritysten sosiaalinen kestävyys vahvistuu. Yrittäjien yhteisöllisyys ja usko tulevaisuuteen lisääntyvät.

Hankkeen pitkäaikaisena vaikutuksena alueen yrittäjyyskulttuuri muuttuu positiivisemmaksi ja yrittäjyydestä kiinnostuneet saavat tukea ja verkostoja toimintansa kehittämiseen.

Hanke kestää 31.12.2025 saakka Leader Viisarin toiminta-alueella.

Hankkeeseen etsitään nyt yrittäjyysasiantuntija/ projektipäällikköä! Lue lisää työnkuvasta ja hae TÄÄLTÄ.