Siirry suoraan sisältöön

Sydänsuomessa

Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Suomen liitto

15 miljoonaa aluekehitykseen

Erilaiset hankkeet tuovat Sydänsuomessa-alueelle rahavirtaa, jota käytetään alueen kehittämiseen. Sydänsuomen kunnat ja yritykset sekä alueella vaikuttavat oppilaitokset ovat saaneet yhteensä merkittävän summan JTF-rahoitusta.

Projektipäällikkö Tapani Sauranen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista kertoi lyhyesti rahoituksen saaneista JTF-hankkeista Elinvoimakahveilla Kyyjärvellä. Hankeasiantuntija Hanna Moilanen (kuvassa taustalla) kokosi yhteen Sydänsuomessa-alueelle saatua hankerahoitusta erityisesti JTF-rahoituksen näkökulmasta.

Sydänsuomessa-alueelle kohdistuvaa rahoitusta on saatu yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) vuoden 2023 aikana. Lisäksi kuntien ja yritysten kehittämistyöhön on haettu ja saatu rahaa myös muista lähteistä, kuten Maaseuturahastosta joko Keski-Suomen Ely-keskuksen tai Leader-ryhmä Viisarin kautta.

− Tässä näkyy pienten kuntien yhteistyön voima ja se, että pohjoisessa Keski-Suomessa on vahvoja ja aktiivisia oppilaitoksia, kuten Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja Jyväkylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, aluekoordinaattori Minna Jaakkola tiivistää.

Pienten kuntien resurssit kehittämistyöhön ovat tänä päivänä rajalliset. Toisaalta erilaisista rahoitusohjelmista on saatavilla rahoitusta kehittämishankkeisiin ja investointeihin varsin edullisilla ehdoilla. Rahoituksen hakeminen vaatii kuitenkin kunnilta osaamista ja resursseja hankkeiden valmisteluun.

− Sydänsuomessa-alueen kunnat ovat ymmärtäneet tämän. Yhteisen resurssin lisäksi suunnittelemme hankkeet aluestrategian pohjalta eli kaikki hankkeet vievät aluetta samaan, yhdessä linjattuun suuntaan, Jaakkola tiivistää.

JTF-rahoitus ja yritysten EAKR-rahoitus tuovat Sydänsuomessa-alueen kehittämistyöhön yhteensä noin 15 miljoonan euron rahavirran.

Lähes kaikki hakemukset menivät läpi

Sydänsuomessa-alueelle on haettu yhteensä kahdeksaa alueen kuntien yhteistä kehittämishanketta. Seitsemään hakemukseen tuli myönteinen vastaus. Yksi hakemuksista eli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen hanke oli liian yrityslähtöinen suhteessa rahoitusohjelman kriteereihin ja se ei saanut rahoitusta.

− Tämä kertoo siitä, että me suunnittelemme hankkeet alueen todellisista tarpeista lähtien. Jos jokin rahoitusohjelma ei kohtaa alueen aitoa tarvetta, etsimme muita rahoituslähteitä, Jaakkola sanoo.

Sydänsuomessa-alueen yhteishankkeissa kehitetään mm. luontomatkailua, parannetaan alueen yrittäjien mahdollisuuksia päästä kiinni erilaisiin suurhankkeisiin mahdollisimman laajasti sekä vahvistetaan työvoiman saatavuutta ja alueen tunnettuutta. Hankkeiden avulla sujuvoitetaan yritysten omistajanvaihdoksia, vahvistetaan yrittäjien osaamista virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisessä sekä laaditaan ilmastosuunnitelmia alueen kaikkiin kuntiin.

Jo myönnettyä hankerahoitusta yhteishankkeisiin on saatu 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti on noin 1,7 miljoonaa euroa.

− Hankkeet ovat keskeinen työkalu yhteisen aluekehitystyön edistämiseen. Tahto ja tavoite on, että yhteisillä hankkeilla kehitetään koko Sydänsuomessa-aluetta. Meidän kaikkien on tärkeää olla aktiivisia ja pitää huolta siitä, että alueemme yritykset ja kunnat saavat parhaan mahdollisen hyödyn irti niistä, Jaakkola tiivistää.

Sydänsuomessa-alueen kuntien yhteisten hankkeiden arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeet suunnitellaan tukemaan yhteisen aluestrategian tavoitteita.

Sydänsuomessa-kunnat pesivät pöydän kuntien investointirahoituksessa

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaut avautuivat keväällä 2023. Tarjolla oli kertaluonteisesti iso miljoonapotti Keski-Suomen kehittämiseen. Isona tavoitteena oli turvata aluetalouden kestävää uusiutumista ja monipuolistumista.

Tähän oli jo Sydänsuomessa-alueella varauduttu ennalta. Alueen kunnat päättivät satsata hankekirjoittajien palkkaamiseen sekä yhdessä alueena että yksittäisinä kuntina. Tämä panostus kannatti. Sydänsuomessa-alue sai esimerkiksi valtaosan kuntien investointituista.

Keski-Suomen liitto myönsi JTF-rahoitusta kuntien elinvoimaa tukeviin investointeihin yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa. Sydänsuomen kuntien osuus oli tästä potista noin 86 prosenttia eli 5,5 miljoonaa euroa.

Tällä rahoituksella kehitetään nelostien varren matkailuympäristöä Pihtiputaalla sekä rakennettaan uuden teollisuusalueen infraa Karstulassa ja Viitaseudun logistiikkakeskus Wiiloa Viitasaarella. Lisäksi Viitasaaren kaupunki sai rahoituksen vesistömatkailun investointihankkeeseen. Kuntien osuus investointien rahoituksesta on 30 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 70 prosenttia.

Yritykset hakevat ja saavat JTF-rahoitusta

Myös yritykset ovat hakeneet JTF- ja EAKR-rahoitusta vuoden 2023 aikana. Yhteensä Sydänsuomesa-alueen yrityksille on myönnetty rahoitusta seitsemään JTF-hankkeeseen ja viiteen EAKR-hankkeeseen. Yritysten investointien ja kehittämisen kokonaisbudjetti on yhteensä reilut 12,4 miljoonaa euroa. Rahoitusta on myönnetty yrityksille yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa.

Tämä kertoo osaltaan siitä, että Sydänsuomessa-alueen yritykset satsaavat tulevaisuuteen myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Merkittävä osa Sydänsuomessa-alueen yritysrahoituksesta ohjautuu Maaseuturahastosta Leader-ryhmä Viisarin kautta. Niitä ei kuitenkaan ole laskettu mukaan tähän tarkasteluun, joka kohdistuu pääasiassa JTF-rahoituksen hyödyntämiseen.

Yritysten JTF-rahoitushaut ovat vielä kesken eli nämä summat voivat mahdollisesti vielä kasvaa koko JTF-rahoituskauden osalta.

Vahvat oppilaitokset näkyvät JTF-tilastoissa

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja Jamkin Biotalousinstituutti pärjäsivät hienosti JTF-kisassa. Yhteenvedosta nousee esiin esimerkiksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston tuulivoiman ja aurinkoenergian huoltoon ja kunnossapitoon kohdentuvat investoinnit oppimisympäristöihin ja kehittämiskokonaisuus, joka tähtää tuulivoimalatyöntekijöiden koulutusten aloittamiseen pohjoisessa Keski-Suomessa.

Vastaavasti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa on haettu ja saatu rahoitusta useille, laajoille kehittämishankkeille, joissa kehitetään mm. tulevaisuuden maataloutta, etsitään uusia viljelykasveja turvemaille, selvitetään tuhkan ja tuhkalannoituksen hyötykäyttöä sekä kehitetään uusia vetyteknologioita.

JTF-kehittämishankkeiden yhteenlaskettu arvo on 5,9 miljoonaa euroa. Niihin on saatu rahoitusta noin 4,7 miljoonaa euroa. Tähän on laskettu yhteen Sydänsuomessa-alueen hankkeet, kuntien omat JTF-kehittämishankkeet sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen pohjoiseen Keski-Suomeen kohdistuvat hankkeet.

− Oppilaitokset ovat tiiviisti mukana Sydänsuomessa-alueen Kehittäjätiimissä, jossa keskustelemme kehittämisen kärjistä ja alueen tarpeista, Jaakkola summaa.

Oppilaitosten ja korkeakoulujen pohjoisessa Keski-Suomessa tekemä kehittämistyö nousee vahvasti esiin JTF-rahoituksen yhteenvedossa.

Teksti: Hanna Moilanen
Valokuva: Kirsti Kaakkurivaara / Witas Oy
Kuvitus: Mira Kankainen